Ofertę BioEnergetyki kierujemy do firm i instytucji oraz klienta indywidualnego.
Nasze produkty i usługi znajdują zastosowanie w nowych realizacjach oraz modernizacjach.
Oferujemy kompleksową obsługę, ale i pomoc na każdym z etapów zagadnienia.

Wykonujemy:

 • analizy i koncepcje;
 • projekty (w tym elektryczne i funkcjonalne);
 • kompletacje i dostawy;
 • prefabrykacje i montaż;
 • oprogramowanie (w tym PLC i SCADA);
 • wdrożenia;
 • szkolenia;
 • zapewniamy również serwis;

KONCEPCJE I ANALIZY

Jeśli jeszcze nie wiesz czy lub jak zrealizować Twój pomysł – możemy w tym pomóc.
Wspólnie możemy zainicjować wykonanie:

 • analizy
 • koncepcji
 • projektu wstępnego 

PROJEKTY

Oferujemy wykonanie szerokiego zakresu usług projektowych, a w tym projekty:

 • koncepcyjne
 • wstępne
 • prefabrykacyjne
 • eletryczne
 • funkcjonalno-blokowe (m.in. sterowania i regulacji)
 • powykonawcze

KOMPLETACJE I DOSTAWY

Na bazie projektów własnych lub opracowań oraz specyfikacji klienta organizujemy kompletacje i dostawy tak zakresów pełnych jak i cząstkowych.

OPROGRAMOWANIE

Oferujemy wykonanie praktycznie dowolnego systemu automatyki bazując na narzędziach własnych jak i powierzonych przez Klienta.
Konfigurujemy i oprogramowujemy systemy na bazie powierzonych założeń oraz projektów lub na abzie opracowań własnych.


Zakres wykonywanego oprogramowania zależy jedynie od oczekiwań Klienta:

 • biblioteki i drivery
 • integracje i komunikacja
 • aplikacje do PLC
 • systemy wizualizacji / SCADA
 • kompletne systemy sterownicze

Realizowaliśmy systemy sterownicze obsługujących zagadnienia z branż:

 • energetyka zawodowa (bloki energetyczne, systemy zabezpieczeń technologicznych)
 • zielona energia (kotły i kotłownie biomasowe, kogeneracja)
 • hutnictwo
 • systemy cieplne (dyspozycja ciepła)
 • systemy wodne (gospodarka wodna, stacje uzdatniania, oczyszczalnie ścieków)
 • instalacje pomocnicze (odpopielanie)

Bazowaliśmy m.in. na systemach:

 • ABB (Procontrol, Freelance)
 • Honeywell (TDC, FSC)
 • Siemens (Simatic S5 i S7, WinCC w tym Flexible, PCS7)
 • Wonderware (InTouch)

WDROŻENIA

Realizowane zagadnienia uruchamiamy i wdrażamy sami, dodatkowo na życzenie organizujemy kadry techniczne i służby dozoru z zasobów współpracujących firm i specialistów.

SZKOLENIA

Uczymy się, ciągle podnosząc nasze kwalifikacje, szkolimy też innych.

Oferujemy prowadzenie szkoleń:

 • przygotowawczych
 • podstawowych i obsługowych
 • wdrożeniowych

SERWIS

Serwisujemy dostarczone rozwiązania i usługi.

Oferujemy usługi szkoleniowe:

 • gwarancyjne
 • kontynuację (usługi pogwarancyjne)

 dodatkowo:

 • przeglądy i usługi okresowe
 • ciągły monitoring